ChimChim

Tùy Chỉnh

Khi bạn học mấy câu chuyện cười của Jin ù pa về kể cho anh nghe
Bạn: Há há.....kể anh nghe......há há....há.........có con voi...........há há há há.....mắc cười quá.......há há...
Jimin: ........