Đọc truyện Fvckboi || NCT

30,620 3,769Writing

36

Đọc truyện NCT || Bits

897 112Writing

Jaehyun x Taeyong