Đọc truyện CÔ DÂU THỨ BẢY

623,895 39,046Writing

Chap 44

Đọc truyện CÔ GÁI NHỎ VÀ ANH

96,688 4,094Writing

Phần cuối

Đọc truyện DẠY TIỂU THỤ ĐỘNG PHÒNG

31,501 1,596Writing

Chap 6

Đọc truyện CẬU CHỦ HẮC ÁM

174,914 8,184Writing

Ngoại truyện 2

Đọc truyện GẢ CHO ANH

28,818 1,343Writing

Chap 6