Đọc truyện CÔ DÂU THỨ BẢY

609,491 37,896Writing

Chap 43

Đọc truyện CÔ GÁI NHỎ VÀ ANH

95,093 4,011Writing

Phần cuối

Đọc truyện DẠY TIỂU THỤ ĐỘNG PHÒNG

31,117 1,584Writing

Chap 6

Đọc truyện CẬU CHỦ HẮC ÁM

172,704 8,089Writing

Ngoại truyện 2

Đọc truyện GẢ CHO ANH

28,572 1,324Writing

Chap 6