Đọc truyện CÔ DÂU THỨ BẢY

1,306,306 88,211Writing

Chap 69+70

Đọc truyện CẬU CHỦ HẮC ÁM

991 158Writing

Chap 1

Đọc truyện CÔ GÁI NHỎ VÀ ANH

125,811 5,485Writing

Phần cuối

Đọc truyện DẠY TIỂU THỤ ĐỘNG PHÒNG

42,531 2,291Writing

Chap 6

Đọc truyện GẢ CHO ANH

37,342 1,772Writing

Chap 6