Đọc truyện JaemRen | Trà Sữa Vị Khoai Môn

42,416 3,152Writing

54.

Đọc truyện NoRen | Nhà Jeno có một em mèo

4,668 828Writing

9.

Đọc truyện LuRen | Em Hàng Xóm

4,945 895Writing

10.

Đọc truyện NoRen | Their Stories

65,441 8,390Writing

096

Đọc truyện JaemRen | My lie

751 91Full

Oneshot