Đọc truyện Sovereignty

30,976 1,073Writing

Chương kết: The Twist

Đọc truyện Isekai shihai no sukiruteika

213,871 6,163Writing

Chương 152

Đọc truyện Return of the Former Hero

57,766 1,752Writing

Chương 106

Đọc truyện LV999 no Murabito

5,618 99Writing

Chương 4

Đọc truyện Legend

97,270 3,193Writing

Chương 66