Truyện bởi: Shin2009
4 truyện
Tâm sự của tôi

Đây chỉ là những tâm sự bất chợt của tôi mỗi khi nhớ lại cuộc sống trước đây của mình hoặc tâm trạng trong một ngày nào đó, cũng có thể xem đây là một cuốn nhật ký công khai của tôi cũng được 😄

419 18 95
Quotes 3

Đây là phần 3 của những quote về tất tần tật mọi chuyện trên đời, mình sưu tập từ mạng, phim, truyện hay cũng từ những lúc mình điên điên rồi tự viết ra. Mình mong có thể thông qua nó mà tìm được sự đồng cảm giữa chúng ta.Thank you for your click!!! 💁‍♀️Have a nice day!!! ❤

278 45 125
Quotes 2

Đây là phần 2 của những quote về tất tần tật mọi chuyện trên đời, mình sưu tập từ mạng, phim, truyện hay cũng từ những lúc mình điên điên rồi tự viết ra. Mình mong có thể thông qua nó mà tìm được sự đồng cảm giữa chúng ta.Thank you for your click!!! 💁‍♀️Have a nice day!!! ❤

1.1K 200 1K Full
Quotes

Những quote về tất tần tật mọi chuyện trên đời, mình sưu tập từ mạng, phim, truyện hay cũng từ những lúc mình điên điên rồi tự viết ra. Mình mong có thể thông qua nó mà tìm được sự đồng cảm giữa chúng ta.Thank you for your click!!! 💁‍♀️Have a nice day!!! ❤

5.9K 200 1.3K Full