Truyện bởi: NguynLauri
1 truyện
Cuộc tử chiến: Những người lính thập tự.

Truyện nói về hành trình của một đội tác chiến của một nước cộng hòa giả tưởng là Aragon, một quốc gia trung lập trước năm 1942 trước khi bước vào Thế chiến 2. Lấy thời gian vào những năm 40 của thế kỉ trước, họ có một loạt chuyến phiêu lưu từ cuộc tấn công Pháp Vichy tới những thảo nguyên ở Châu Phi.Hư cấu hóa gần hoàn toàn.[Sẽ có ba mạch truyện, gồm cốt truyện(I), phụ lục(II), ngoại truyện(III)]

88 2 0