Đọc truyện Nhảm Nhí + Rant :)

34,807 648Writing

góc tìm game

Đọc truyện Artbook Hại Mắt :)

123,875 13,343Writing

Art Trade >:3

Đọc truyện Bad Lover Series.

848 153Writing

Bad Marionette.

Đọc truyện Nhây & Bựa & Troll

323,101 3,425Writing

Cục Shit