Đọc truyện [Chanbaek][SE]

8,460 543Writing

[Oneshort] Kẻ điên