Đọc truyện [IdV] Don't Bully Me.

199 31Writing

Bleeding

Đọc truyện [Oneshort] The Bakery

180 35Full

End

Đọc truyện [Dịch - Drop] Homestuck.

1,367 63Writing

(31-40)