Truyện bởi: Hahaga10
2 truyện
[ĐN Conan/GIN x OC / bị ám ảnh bởi sắc đỏ

truyện bắt từ khoảng 3-4 năm trước khi mạch truyện chính bắt đầu. (đây là sản phẩm đầu tay nên có nhiều thiếu sót mong mn bỏ qua)

509 20 52
[ NHỮNG MẪU CHUYỆN, DJ NHỎ] Devetive conan /Oc  , OTP,...

đây là những mẫu chuyện nhỏ tác giả viết khi bí ý tưởng hoặc trong lúc rãnh (lưu ý :các mẫu chuyện nhỏ này tên của oc sẽ giống nhau hết, nên đừng nhầm lẫn, với lại có những cặp OTP mà tác giả simp vl 🤡🤡)

3 1 0