Đọc truyện Danh Ngôn-Phật Giáo

65,902 1,201Writing

50

Đọc truyện Quotes Collection! Việt-Part 2

233,552 3,259Writing

Quote 164

Đọc truyện Study Quotes!!!

1,453 54Writing

Quote 9

Đọc truyện Lặng...

7,150 122Writing

Cứ Buồn Đi.

Đọc truyện Quotes Collection! Việt-Part 1

880,182 14,867Writing

Note

Đọc truyện SNSD Quote Collection

6,092 133Writing

Quote 30