Đọc truyện Hôn ước hoàng tộc

4,340 241Writing

Chương 5

Đọc truyện Nữ Hoàng Băng Giá

192,851 7,088Writing

Chap 34

Đọc truyện Khoảng Trống

132 23Writing

Chương 4

Đọc truyện Em yêu anh

344 23Full

Chap 2[end]

Đọc truyện Nữ hoàng huyền thoại

2,206 192Writing

Chap 20