Đọc truyện TÀN SÁT [FULL]

182,420 28,516Full

Mấy câu cuối

Đọc truyện Demonika

24,006 4,744Writing

0024 - Lăn nách

Đọc truyện TÀ THẦN

728 277Writing

105. Lời nguyền

Đọc truyện GIẬT MÌNH [FULL]

73,648 8,876Full

13 - Kết thúc