Đọc truyện Yêu nghiệt - Full

180,618 2,910Full

Chương 27

Đọc truyện Oan trái - Full

205,782 4,186Full

Chương 81

Đọc truyện Giam cầm - Full

223,481 5,388Full

Chương 23

Đọc truyện 120 ngày nhìn trộm

1,495 74Writing

Chương 38