Đọc truyện kookmin | biển

32 11Writing

em.

Đọc truyện taejin | ngày mai mình cưới

375 105Writing

4.

Đọc truyện  taejin | cửa sổ

1,767 270Writing

8.

Đọc truyện taejin | tôi và em

409 71Full

3. (end)

Đọc truyện taejin | người yêu | text

11,207 1,620Full

20(end).

Đọc truyện namseok | một và hai

147 25Writing

3.