Laughing Jack

Tùy Chỉnh

Là nhân vật tôi thích nhất trong Creepypasta :> Nhưng do đang mắc phải căn bệnh mang tên "lười" nên chỉ mới được phân nửa ( à thật ra là chưa được 1/2 )nhưng cứ từ từ không gì phải vội nhỉUầy, hỏng cả mắt.
Phần lớn nét vẽ tôi học từ một bạn trên Instagram tên Jordan_persegati_art, và tham khảo một số ảnh mạng( nhưng cóc có đẹp hơn)
Bonus:
(thật tình cũng là do lười, lười là một ẩu là hai nên chưa làm gì để đời =)))) )