Thông báo

Tùy Chỉnh

THÔNG BÁO   TA SẼ TẠM THỜI NGƯNG VIẾT TRUYỆN CHO ĐẾN KHI THI ĐẠI HỌC XONG. MONG MỌI NGỪƠI THÔNG CẢM. //
  TỚI LÚC ĐÓ CÓ ĐIỆN THOẠI MỚI RỒI NÊN ĐĂNG TRUYỆN SẼ NHANH HƠN.
Tới cuối tháng 6 ta mới thi xong nha
Lưu ý: ta sẽ không bỏ truyện đâu nha!!!!


Loading...