Lựa chọn kĩ năng

Tùy Chỉnh

Tách ra phần cũ để mọi người chọn.


Từ đây sẽ là lựa chọn sức mạnh sẽ được nâng cấp
--------------------------
(1) Dung hợp bất kì hai vũ khí làm một .
Ví dụ :
Hammerfist + Musclemass : sức phá hủy cộng dồn cả hai vũ khí lại gói gọn trong nắm đấm bình thường .
Blade + Whipfist : Thanh đại kiếm có co dãn tùy ý
.........
Tùy ý dung hợp món vũ khí nào cũng được . Các vũ khí không bị mất đi , có thể dùng riêng biệt nếu muốn .

----------------------
(2) Nâng cấp các kĩ năng bị động Superhuman -> Absolute :
Absolute strength : kế thừa Superhuman strength . Có thể tập trung toàn bộ vào một điểm duy nhất .
Absolute speed : kế thừa Superhuman speed . Khả năng sao chép chuyển động của đối tượng
Absolute endurance : kế thừa Superhuman endurance . Loại bỏ cảm giác đau đớn .
Absolute agility : kế thừa Superhuman agility . Tích hợp thêm khả năng bay .
Absolute sense : kế thừa Superhuman sense . Khả năng nhìn trước chuyển động của đối tượng 1s tương lai .
===============
( Arc 2 có thể có lựu chọn nhưng sẽ không ảnh hưởng tới ending quá nhiều)