Ngày 12: 2 từ/cụm từ khiến bạn phải bật cười

Tùy Chỉnh

1) "Em oiiii" - Anh Là Của Em (Karik)

Thật sự là tôi chưa bao giờ nhịn được cười mỗi lần nghe đến đoạn này của bài hát. Nghe nó cứ bựa bựa thế nào í, nhịn cười không được :D
2) "LoL" - Ý tôi đang nói là Laugh out Loud í ^^

Người ta bảo mà LoL thì mình LoL thôi :D