Thông báo

Tùy Chỉnh

Ai ya... Tình hình là con sen nó vừa bị mất máy ấy, nên là tui tuyển author viết cùng dựa trên dàn ý cho sẵn nha, dự là từ hồi 13 đến 21 không tự viết được òi.
Yêu cầu về bạn au:
-Cùng độ tuổi (12 đến 18)
-Đã xem và kể được tên ít nhất 10 bộ phim có chiều sâu về văn hóa cổ (Tây Tàu Hàn Nhật được hết)
- Qua test ngắn của sen
-Đọc hết 12 hồi đầu tiên 
Đợi au ở phía comment nha!