cúp bồ

Tùy Chỉnh

1song tử-thiên bình


2nhân mã -kim ngưu


3 bạch dương-sư tử


4ma kết- xử nữ


5thiên yết- cự giải


6bảo bình- song ngư

Couple đã chốt sẽ không thay đổi được