#4

Tùy Chỉnh

Thứ gì mày thích tao cũng thích theo tính chất bắc cầu chúng ta thích nhau <3
22/5/2018