#28

Tùy Chỉnh

Mày ăn cơm chưa ? Mày có biết trong bát cơm mày ăn có bao nhiêu hạt cơm không ? Làm sao mày biết được vì tình yêu tao dành cho mày nhiều như hạt cơm trong bát cơm mày ăn vậy <3

15/11/2018
-------------------------------------------
#Khi muốn hỏi người ấy đã ăn cơm chưa nhưng lại sợ nhạt thì hãy áp dụng theo cách này, hehe