#19

Tùy Chỉnh

Làm người yêu tao đi. Được thì đồng ý còn không được thì để tao nghĩ cách khác ~ ><
30/9/2018
-----------------------------------------
#lảmnhảm: bao giờ thì đủ 101 câu đây T^T