✧*Xả ảnh Shota*✧

Tùy Chỉnh
Xong...mị...chết...đ..ây...hự *co dật giữa đống máu**thăng thiên* (o ̄∇ ̄o)♪