#85

Tùy Chỉnh


Ngu người 😐


Chúa ơi (=_=")


Lại thêm một bà mẹ hết sức tâm lý 😂


*hộc máu* W-W-What!?


❤❤❤❤(>ω<〃)~♡


Hết bọn chuyển trường lại đến bọn ngồi cuối lớp 😐


What!? "Gay"!! 😂


Ờ nhỉ (¯―¯٥)


Em thích xài song kiếm(。•ㅅ•。)♡


Cái cuối... Mày đùa tao à (=_=")