#77

Tùy Chỉnh


Đêm nay có cháy lớn đấy :v


Dell biết nói gì hơn 😐


Có mỗi Nami là thuần phục được Lù 😂😂


Đã bảo là ko được bắt chước anime rồi mà(;一_一)


Ghê vl 😱


Đừng có dại mà đùa với gái máu S :v


Năm 2018 nhiều anime hay quá 😊😊


😂😂😂


Dm loli của tao đâu!!!!