#48

Tùy Chỉnh


Yeah!!!!!(Cung cấp thêm tên anime nè: "Thật khó để yêu một Otaku")


Đọc như kinh thánh ấy 😓


Neji x Nisaka 😆


Zổ đi lạc 😂😂


Fan Fairy tail đâu rồi, điểm danh đê!!
Hơi buồn khi nó là ss cuối nhỉ 😢


Tao kill chết đứa đó 😬


Chuẩn mịa rồi *búng ngón tay cái*