#114

Tùy Chỉnh


Sakura carcaptor, fairy tail 😆😆


Nêu tên đứa đó vào đây =))


Lại buff quá mức rồi 😐


Ai ta? 😮


Nếu thế thì chúng mày có xem ko =)))


Đậu phộng :vvv


Phũ vl =.="


Đoán tên nào mn, tự nhiên nó làm tui bùn quá (T^T)


_________________________________________


*xịt máu mũi, tử vong* (tất cả diễn ra trong vòng 0.5s =)))