#69

Tùy ChỉnhMùa này lắm friendzone quá nhỉ 😐


Em cũng cạn luôn 😂😂


Tỉnh...😐


Dell biết nói gì hơn 😐


Logic Naruto :v


Chỉ là giống thôi☺☺☺


Cưới nhau ngay và luôn đê hai đứa 😁


Có ai bị troll như thế này chưa 😂😂


Đây là cốt truyện do bọn hủ làm ra 😂


Còn mấy cái ảnh loli chưa xả nốt nè