#58

Tùy Chỉnh


Khoa học trở nên vô dụng với anime


Mất cảnh hay chỉ vì mèo đẻ 😂😂


🎶Hạt bụi nào hoá kiếp thân tui…🎶


Rin & yukio; Zeref & Natsu 😆😆


Em thề là ko chỉ lấy kinh mà bọn nó sẽ thống trị thế giới đầy 😱


Cạn...cạn cmn lời =_="