#46

Tùy Chỉnh


Ước mơ của một con hủ 😂


*nose bleed*


Chuẩn ko cần chỉnh~Mà chỉnh là hỏng


Có thánh nào sinh tháng 5 ko😂(ếu phải mị, mị tháng 1)


Sao hè năm nay lắm thằng chết trẻ thế nhỉ, mấy ông tác giả chỉ được cái đùa nhây 😂😂


Éc..éc :v


Số hưởng đếu chịu được 😭


😂😂😂😂


Mình tìm thấy hết rồi đấy 😉


À tạm thời chưa có ảnh chế để đăng nên lần sau mình sẽ xả kho ảnh của mình ra, Đây này 👇


755 cái lận đấy 😎 thích đăng ảnh ai, chủ đề gì? Có hết. Cái nào được đề cập nhiều hơn 10 lần mình sẽ đăng cái đó