#35

Tùy Chỉnh


Ai lái kịt 😎


Khai đi mình nghĩ đa số sẽ là 4 đấy ;)


Chỉ muốn đào lỗ chui xuống 😢


Sau khi đọc điều này bạn sẽ nhớ đếm câu: hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa 😂


........-_-;


Anime: nơi ko thể xác định giới tính 😁Zoro Airlines: "Một đi ko trở lại" 😂 😂


Cố quá thành quá cố :v