chap 85


Nhân tiện cho SuRy hỏi cái^^

Có ai chơi Liên Quân hem :3 kp với SuRy ik nàk❤
Nick là Pà-Lùn nhék 💋