chap 36.3 (P1) : Extra : Cuộc sống lãng mạn của kẻ học việc
Mục Lục Truyện

chap 1 (P1) : Chiếm lợi phẩm trong tầm ngắm ái tình .

chap 1 (P2) : Chiếm lợi phẩm trong tầm ngắm ái tình.

chap 2 (P1) : Gắn kết .

chap 2 (P2) Gắn kết.

chap 3 : Đêm cuồng say.

chap 4 (P1) : Đóa hoa trên cao lầu 1

chap 4 (P2) : Đóa hoa trên cao lầu 1 .

chap 5 (P1) : Đóa hoa trên cao lầu 2 .

chap 5 (P2) : Đóa hoa trên cao lầu 2

chap 6 (P1) : Đóa hoa trên cao lầu 3 .

chap 6 (P2) : Đóa hoa trên cao lầu 3 .

chap 7 (P1) : Đóa hoa trên cao lầu 4 .

chap 7 (P2) : Đóa hoa trên cao lầu 4 .

chap 8 (P1) : Extra : Theo dấu đam mê .

chap 8 (P2) : Extra : theo dấu đam mê .

chap 9 (P1) : Ván bài lật ngửa 1 .

Chap 9 (P2) : Ván bài lật ngửa 1.

chap 10 : Ván bài lật ngửa 2 .

chap 11 (P1) : Ván bài lật ngửa 3 .

chap 11 (P2) : Ván bài lật ngửa 3 .

chap 12 : Ván bài lật ngửa 4.

chap 13 (P1) : Ván bài lật ngửa 5 .

chap 13 (P2) :Ván bài lật ngửa 5 .

chap 14 : Extra : Ái tình đột kích.

chap 15 (P1) : Ván bài lật ngửa 6 -Hongkong 1 .

chap 15 (P2) : Ván bài lật ngửa 6 - Hongkong 1 .

chap 16 (P1) : Ván bài lật ngửa 7 - Hongkong 2.

chap 16 (P2) : Ván bài lật ngửa 7 - Hongkong 2

chap 17 (P1) : Ván bài lật ngửa 8 - Hongkong 3 .

chap 17 (P2) : Ván bài lật ngửa 8 - Hongkong 3 .

chap 18 (P1) : Ván bài lật ngửa 9 - Hongkong 4.

chap 18 (P2) : Ván bài lật ngửa 9 - Hongkong 4 .

chap 19 (P1) : Ván bài lật ngửa 10 - Hongkong 5

chap 19 (P2) : Ván bài lật ngửa 10 - Hongkong 5

chap 20 : Ván bài lật ngửa 11 - Hongkong 6 .

chap 21.1 : Extra : Ngày hạnh phúc của Takaba.

chap 21.2 : Extra : Kỳ nghỉ hè đặc sắc của Takaba.

chap 22 : Extra : Điều tra về Asami.

chap 23 : Extra : Ván bài lật ngửa Zero.

chap 24 (P1) : Ván bài lật ngửa 12 - Hongkong 7 .

chap 24 (P2) : Ván bài lật ngửa 12 - Hongkong 7

chap 25 (P1) : Ván bài lật ngửa 13 - Hongkong 8.

chap 25 (P2) : Ván bài lật ngửa 13 - Hongkong 8.

chap 26 (P1) : Ván bài lật ngửa 14 - Hongkong 9.

chap 26 (P2) : Ván bài lật ngửa 14 - Hongkong 9

chap 27 : Ván bài lật ngửa 15 - Hongkong 10

chap 28 (P1) : Ván bài lật ngửa 16 - Hongkong 11

Chap 28 (P2) : Ván bài lật ngửa 16 - Hongkong 11 .

chap 29 : Ván bài lật ngửa 17 - Hongkong 12

chap 30 (P1) : Ván bài lật 18 - Hongkong 13

chap 30 (P2) : Ván bài lật ngửa 18 - Hongkong 13

chap 30.1 (P1) : Extra : Thiên đường bên anh .

chap 30.1 (P2) : Extra : Thiên đường bên anh .

chap 30.2 : Extra : Đắm chìm trong men tình say .

chap 31.1 (P1) : Extra : koisuru series x finder series 1 .

chap 31.1 (P2) : Extra : koisuru series x finder series 1 .

chap 31.2 (P1) : Extra : Koisuri series x Finder series 2.

chap 31.2 (P2) : Extra : Koisuru series x Finder series 2.

chap 32 : Tình yêu và trốn chạy 1 .

chap 33 (P1) : Tình yêu và chạy trốn 2

chap 33 (P2) : Tình yêu và chạy trốn 2

chap 34 : Tình yêu và trốn chạy 3

chap 35 (P1) : Tình yêu và trốn chạy 4

chap 35 (P2) : Tình yêu và trốn chạy 4

chap 36 (P1) : Tình yêu và trốn chạy 5

chap 36 (P2) : Tình yêu và trốn chạy 5.

chap 36.1 : Extra : Cuộc sống của nội trợ đảm đang

chap 36.2 : Extra : Bộ phận của 1 thư ký

chap 36.3 (P1) : Extra : Cuộc sống lãng mạn của kẻ học việc

chap 36.3 (P2) : Extra : Cuộc sống lãng mạn của kẻ học việc

chap 36.4 : Extra : Lễ hội mùa hè của Takaba

thông báo 😭😭💯😢

chap 37 (P1) : Cầu nguyện dưới vực thẳm 1

chap 37 (P2) : Cầu nguyện dưới vực thẳm 1

chap 38 (P1) : Cầu nguyện dưới vực thẳm 2

chap 38 (P2) : Cầu nguyện dưới vực thẳm 2

chap 39 (P1) : Cầu nguyện dưới vực thẳm 3

chap 39 (P2) : Cầu nguyện dưới vực thẳm 3

chap 40 (P1) : Cầu nguyện dưới vực thẳm4

chap 40 (P2) : Cầu nguyện dưới vực thẳm 4

chap 41 : Cầu nguyện dưới vực thẳm 5

chap 42 : Cầu nguyện dưới vực thẳm 6

chap 43 : Cầu nguyện dưới vực thẳm 7

chap 44 : Cầu nguyện dưới vực thẳm 8