Có nên đổi tên truyện hong nhỉ?

Tui thấy tên truyện hơi có vấn đề có nên đổi không và nên đổi thành cái gì???? Mọi người comment phía dưới đi tui sẽ si nghĩ 😕😶😇

Loading...
Loading...