Chương 106

CÁNH CỬA THẦN KÌ
Mỗi cánh cửa sẽ mở ra một kết quả.
Giấc mơ hôm nay, đã cho cậu thấy rồi cậu phải chọn lựa cánh cửa cho chính bản thân. Anh dẫn cậu vào một tòa nhà lớn, nơi có hàng trăm cánh cửa muôn hình vạn trạng, trong nháy mắt, anh đã biến mất vào trong một cánh nào đó. Việc của cậu, là tìm cho ra.
Cậu mở mãi, và cuối cùng cậu chỉ còn hai cánh. Một cánh là cảnh cậu bị gia đình đuổi đánh, cánh còn lại là khung cảnh một ngôi nhà nhỏ với hai hình bóng quen thuộc.
Tỉnh dậy, cậu đã nhớ ra hôm nay phải đối mặt với cái gì.
- Thế nào, con nói bố nghe, con có định bỏ thằng đó không?
- Con trai, mẹ xin con, nó gia cảnh bình thường, nghèo hơn nhà mình rất nhiều, con lẽ nào từ bỏ cuộc sống no đủ này để đến với nó chăng?
Cậu mỉm cười. Phải, mỗi sự lựa chọn đều đi đến một kết quả, song, nó đều tặng kèm sự hối tiếc...
- Con xin lỗi bố mẹ. Con hiểu lòng bố mẹ. Song, con phải lựa chọn để sống với người con thực sự thương. Theo như thỏa thuận của chúng ta, con sẽ ra đi khỏi ngôi nhà này. Bố mẹ bảo trọng!
Cậu đã mang sẵn một túi hành lý, cậu chạy ra khỏi cửa. Bất ngờ làm sao, cánh cửa này lại giống với như cái trong giấc mơ thế.
Cậu mỉm cười và chạy đi, bỏ mặc cho những lời chửi mắng lẫn kêu gọi sau lưng.
----------------------------

Loading...
Danh sách Chap

chương 1

chương 2

chương 3

chương 4

chương 5

chương 6

chương 7

chương 8

chương 9

chương 10

chương 11

chương 12

chương 13

chương 14

chương 15

chương 16

chương 17

chương 18

chương 19

chương 20

chương 21

Chương 22

Chương 23

Chương 24

Chương 25

Chương 26

Chương 27

Chương 28

Chương 29

Chương 30

Chương 31

Chương 32

Chương 33

Chương 34

Chương 35

Chương 36

Chương 37

Chương 38

Chương 39

Chương 40

Chương 41

Chương 42

Chương 43

Chương 44

Chương 45

Chương 46

Chương 47

Chương 48

Chương 49

Chương 50

Chương 51

Chương 52

Chương 53

Chương 54

Chương 55

Chương 56

Chương 57

Chương 58

Chương 59

Chương 60

Chương 61

Chương 62

Chương 63

Chương 64

Chương 65

Chương 66

Chương 67

Chương 68

Chương 69

Chương 70

Chương 71

Chương 72

Chương 73

Chương 74

Chương 75

Chương 76

Chương 77

Chương 78

Chương 79

Chương 80

Chương 81

Chương 82

Chương 83

Chương 84

Chương 85

Chương 86

Chương 87

Chương 88

Chương 89

Chương 90

Chương 91

Chương 92

Chương 93

Chương 94

Chương 95

Chương 96

Chương 97

Chương 98

Chương 99

Chương 100

Chương 101

Chương 102

Chương 103

Chương 104

Chương 105

Chương 106

Chương l07

Chương 108

Chương 109

Chương 110

Chương 111

Chương 112

Chương 113

Chương 114

Chương 115

Chương 116

Chương 177

Chương 118

Chương 119

Chương 120

Chương 121

Chương 122

Chương 123

Chương 124

Chương 125

Chương 126

Chương 127

Chương 128

Chương 129

Chương 130

Chương 131

Chương 132

Chương 133

Chương 134

Chương 135

chương 136

Chương 137

chương 138

Chương 139

Chương 140

Chương 141

Chương 142

Chương 143

Chương 144

Chương 145

Chương 146

Chương 147

Chương 148

Chương 149

Chương 150

Chương 151

Chương 152

Chương 153

Chương 154

Chương 155

Chương 156

Chương 157

Chương 158

Chương 159

Chương 160

Chương 161

Chương 162

Chương 163

Chương 164

Chương 165

Chương 166

Chương 167

Chương 168

Chương 169

Chương 170

Chương 171

Chương 172

chương 173

chương 174

chương 175

chương 176

chương 177

chương 178

Chương 179

Chương 180

Chương 181

Chương 182

Chương 183

Chương 184

Chương 185

Chương 186

Chương 187

Chương 188

Chương 189

Chương 190

Chương 191

Chương 192

Chương 193

Chương 194

Chương 195

Chương 196

Chương 197

Chương 198

Chương 199

Loading...