Lời Cuối

Cuối cùng thì "Nam phụ! Theo em về nhà!" cũng đã hoàn thành toàn bộ rồi ạ. Cảm ơn tất cả mng đã đi cùng mình đến tận chặng cuối cùng này.
Trong quá trình update mình may mắn được rất nhiều bạn follow, vote truyện và comt cho.. Thời gian đầu thì mình có thể rep được hết nhưng sau đó vì lượt vote dồn dập quá nên mình không thể trả lời được hết. Rất mong mng thông cảm và bỏ qua cho mình.
*Cúi đầu*

*
quên =))
Đây phần quảng cáo!!!!
Số mình định viết thêm một phiên ngoại về linh hồn thật sự của bạn Tịnh Nhi sau khi ngã cầu thang.. chẳng hiểu phải do sắp thi học hay không tự dưng sung sức quá, làm hẳn một bộ riêng cho em ý luôn 😳😳
Bộ mới này cũng nữ phụ văn , tên của "Người đẹp thẩm mỹ!" mong mọi người tiếp tục ủng hộ cho mình!!!!
Cảm ơn mng nhiều 😘😘😘😘😘

Loading...
Danh sách Chap

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

Chương 9

Chương 10

Chương 11

Chương 12

Chương 13

Chương 14

Chương 15

Chương 16

Chương 17

Chương 18

Chương 19

Chương 20

Chương 21

Chương 22

Chương 23

Thông báo :))

Chương 24

Chương 25

Chương 26

Chương 27

Chương 28

Chương 29

Chương 30

Chương 31

Chương 32

Chương 33

Chương 34

Chương 35

Chương 36

Chương 37

Chương 38

Chương 39

Chương 40

Chương 41

Chương 42

Chương 43

Chương 44

Chương 45

Chương 46

Chương 47

Chương 48

Chương 49

Chương 50

Chương 51

Chương 52

Chương 53

Chương 54

Chương 55

Chương 56

Chương 57

Chương 58

Chương 59

Chương 60

Chương 61

Chương 62

Chương 63

Chương 64

Chương 65

Chương 66

Chương 67

Chương 68

Chương 69

Chương 70

Chương 71

Chương 72

Chương 73

Chương 74

Chương 75

Chương 76

Chương 77

Chương 78

Chương 79

Chương 80

Chương 81

Đách có tiêu đề =="

Chương 82

Chương 83

Chương 84

Chương 85

Chương 86

Chương 87

Chương 88

Chương 89

Chương 90

Chương 91

Chương 92

Chương 93

Chương 94

Chương 95

Chương 96

Chương 97

Chương 98

Chương 99

Chương 100

Chương 101

Chương 102

Chương 103

Chương 104

Chương 105

Chương 106

Chương 107

Chương 108

Chương 109

Chương 110

Chương 111

Chương 112

Chương 113

Chương 114

Chương 115

Phiên Ngoại Thứ I - Năm Năm Sau

Phiên Ngoại Thứ II - Tôi Là Quỳnh Chi!

Phiên Ngoại Thứ III - Hạ Lam vs Đăng Khoa (1)

Phiên Ngoại Thứ III - Hạ Lam Vs Đăng Khoa (2)

Phiên Ngoại Thứ IV - Vì Sao Lại Là Tôi? (1)

Phiên Ngoại Thứ IV -Vì Sao Lại Là Tôi? (2)

Lời Cuối

Loading...