11.

"Haizz, thiên hạ nhảy hết sang đẩy Jenrene rồi."
"Haizz, Blackvelvet căng buồm trong gió."
"Haizz, chiến hạm Vrene giờ chỉ là bè chuối không hơn."
"Haizz, tình địch của Taehyung từ 4 bỗng thành 8 con vịt bự."
"Haizz, haizz, haizz,..."
...
"Mang thuyền ảo ra so bì thuyền thật rồi khóc. Bị điên à?"
--------
Ý tươngr chap có sau khi đọc tường rêu của mechanic

Loading...
Loading...