Đọc truyện [Junseob] [Shortfic] Yêu

24,501 578Writing

ssumie

Đọc truyện [Junyo] FRIEND

687 18Full

ssumie

Đọc truyện [Oneshot] [Junseob] Xa vời..

1,328 29Writing

ssumie

Đọc truyện [Oneshot] [Junseob] Chờ

1,737 62Writing

ssumie

Đọc truyện EXO News - 3

1,922 864Writing

Kun_CBs04