Đọc truyện Jerza [ Em thích anh, senpai ! ]

60,075 60,075Writing

lux6102

Đọc truyện Nalu: Yêu Lại Từ Đầu

111,217 111,217Full

AriesDiki

Đọc truyện Fairy Tail- Love

2,881 2,881Full

YokoDragneel

Đọc truyện Chỉ cần em vui

1,070 1,070Writing

ChauNguyenTuongVan