Đọc truyện TENSEI SHITARA KENDESHITA

10,960 420Writing

KimNguynoHu

Đọc truyện Báo thù(np+h+vam)

50,573 3,727Writing

Hahyquan1508

Đọc truyện Xứ Mộng Mơ

2,777 372Writing

vorfreude25

Đọc truyện [Fantasy] Legendary

785 88Writing

MetaScor

Đọc truyện Inside The Dark

505 74Writing

Crax_Wifi