Đọc truyện DỤC UYỂN (FULL)

3,240,874 57,234Full

Maclamhue

Đọc truyện HẠO VƯƠNG GIA (full)

344,383 3,387Full

Maclamhue

Đọc truyện HOẮC GIA TAM BẢO

74,018 2,777Writing

Maclamhue

Đọc truyện HOA SI

7,023 173Writing

Maclamhue

Đọc truyện KỲ DUYÊN TAM GIỚI

3,477 84Writing

Maclamhue

Đọc truyện ĐỔNG TƯỚNG QUÂN

2,951 71Writing

Maclamhue

Đọc truyện XẤU PHI CỦA HOÀNG ĐẾ

116,932 2,992Writing

Maclamhue

Đọc truyện Tình Yêu Hoàng Gia

13 0Writing

Ribi9x

Đọc truyện [HươngKhuê] Bẻ cong

17,219 1,110Writing

Maihoa19122000