Đọc truyện Ngoại truyện

190,695 9,250Writing

LanRa7

Đọc truyện Em là nhà (full)

6,413,248 232,708Full

LanRa7

Đọc truyện Tây Thu tiểu công chúa (full)

2,403,757 146,422Full

LanRa7

Đọc truyện Vì vợ là vợ anh!

2,336,734 103,490Writing

LanRa7

Đọc truyện Anh bán cám lợn [FULL]

611,374 25,984Full

LanRa7

Đọc truyện [TẠM DỪNG] Bách Khoa Yêu Thương

233,059 12,301Writing

LanRa7

Đọc truyện The one (Short story)

34,326 2,337Full

LanRa7