Đọc truyện thần là Kim Jaejoong.

9,828 119Full

kimnhan

Đọc truyện JaeYong   |   Đáng yêu

4,864 432Full

kanakanna

Đọc truyện [Jaeyong] Mùa.

357 45Writing

jinnicorn

Đọc truyện [SERIES - FANFIC] B.A.P

13,304 1,804Writing

Nguyent40498442