8.

"Nhưng anh không thích, anh thích hoa bất tử cơ."
"..."
Taehyung móc trong cặp một bọc táo.
"Cho em 1 trái này, ăn đi cho thông minh ra."
"..."
"Thôi em lấy cả bọc luôn đi cho mau thông minh."
"...."
Taehyung bước đi, được vài bước lại ngoảnh đầu lại, hét lớn cho Ami nghe thấy.
"NHỚ NHÉ, HOA BẤT TỬ."
"..."


------


Wattpad dạo này cục quá ;__;

Loading...
Loading...