-_-

Bean đổi bìa mới mà nhìn nó còn kinh khủng hơn bìa cũ. 

Hỏi trời khi nào thì mình mới des khá hơn...

TT

xin lỗi mấy cô nha...trong tuần này rãnh Bean làm cái khác...có thể xấu hơn 


(bìa cũ đỡ kinh hơn bìa mới dời à)