Đọc Truyện you aren't fat - j.jeongguk

Đọc Truyện you aren't fat - j.jeongguk

Tác giả: matcha-milky

Đọc Truyện

'eatmykookie' đã vào phòng chat.

'nhưng mà cậu là người đẹp nhất trong mắt tôi'

câu chuyện về một chàng trai giúp một cô gái biết yêu thương chính mình hơn bằng những tin nhắn.

« ✔️ »

©taemeaway

→ bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả. vui lòng không mang bản dịch đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý của translator.

Danh sách Chap