Đọc Truyện (xuyên không) Cực Phẩm Tiểu Thiếp - TruyenFun.Com

Đọc Truyện (xuyên không) Cực Phẩm Tiểu Thiếp

Tác giả: sallyling-ling

Đọc Truyện

"một ngày làm thiếp ......Liệu cả đời sẽ làm thiếp ..."
Nếu ta không đến thế giới của chàng tìm chàng thì ta chắc chắn sẽ không gặp chàng ấy .... Cũng sẽ không yêu chàng ấy đến chết đi sống lại .... Càng không phải bị kéo vào cuộc chiến tàn nhẫn này ..... Nếu không đến đây ta cũng không biết được bản thân ta ruốc cuộc là thứ gì .... Cũng không thể nhận ra một chân lý mà chàng thường dạy ta .... Kẻ mình tin tưởng nhất ... Cũng có thể là kẻ luôn cầm sẵn trong tay một thanh đoản kiểm sắc nhọn ... Và bất cứ khi nào y cũng có thể dùng thanh đoản kiếm ấy đâm xuyên qua trái tim của mình ..... Ta hiểu rồi ....
" nhưng gặp được chàng .... Ta chưa từng hối hận "